Pulverlakkering

Vi installerte vårt første pulverlakkeringsanlegg her i Fredrikstad i slutten av 1995, for å lakkere produkter for andre bedrifter og for våre egne produkter.

Pulverlakkering i Fredrikstad

I dag er det kun leielakkering (dvs. lakkere for andre industrierbedrifter) som går i vårt anlegg. Høsten 2012 monterte vi opp et helt ny pulverlakkeringslinje som gir et meget bra forbehandlingsresultat og finish.

Kapasitet

Vi har i dag muligheten til og ta opp enkelte produkter opp til 4,2 meters lange lengder, 1,80 meters høyde og 0,80 meters bredde. Vi har en convoyer på en ca 160 meter, og med en hastighet på 0,6 meter til 2,8 meter i minuttet.

mann jobber med pulverlakkering
lakkeringsanlegg rett før lakkering
vaskeanlegg

Prosessen steg for steg

1. Forbehandling

Forbehandlingen betår av et 5 trinns vaskeanlegg hvor det begynner med SurTec 136 og 086 (fosfatering) som avfetter produktene, så går produktene igjennom 2 skylletrinn før vi påfører SurTec 609 ZetaCoat (Chrom III) som er rustbeskyttende i det 4 trinnet og avslutter forbehandlingen med skylling igjen. Med denne forbehandlingen tilfredstiller vi korrosjonsklasse C3/4 på aluminium og klasse C4+ på stål.

 

 • C1 – Er ikke egnet for utendørs bruk. Er egnet til innendørs lokaler med ren atmosfære.
 • C2 – Er egnet for tørt innlandsklima med liten eller ingen grad av forurensning.
  Innendørs i u-oppvarmede lokaler der kondens kan forekomme.
 • C3 – Er egnet i by og industriatmosfære med moderat forurensning og kystklima med lite saltinnhold.
  Produksjonslokaler med høy fuktighet som næringsmiddel og bryggeri industri.
 • C4 – Er egnet i industri og kyststrøk med moderat saltinnhold, kjemiske-bedrifter og skipsverft.
 • C5 – Er egnet for svært korrosive miljø med høy fuktighet og aggressiv atmosfære,
  i bygninger med nesten konstant kondensasjon og sterkt forurensende atmosfære.

2. Tørke

Tørke ovnen er på 13 m og med en temperatur på 100° C – 120°C skal gjøre produktene tørre til lakkering.

3. Lakkering

Pulverlakken blir levert av Jotun og Teknos i ønsket farge og i polyester / epoxy form. Vi kan bruke opp til 10 stk lakkeringspistoler, hvor 6-8 stk er i bevegelse, 2-4 stk fastmontert og evt. 1 håndpistol som blir brukt manuelt.

4. Herdeovn

Vi har en 25 meters lang ovn som har en varme opp til 215° C slik at lakken får sin herdetid.

5. Kjøletid

Etter herde ovnen har vi en nedkjøling på ca 25 meter lengde før produktet blir plukket ned.

Hurtiganlegg

Vi har også et lite anlegg som kan lakkere små ordre med leveringstid på under en dag. Dette anlegget egner seg for produkter / prototyper som skal ha spesialfager og i et lite antall som krever rask levering.

Leveringstid

Vår sterke side er leveringstid på produkter vi skal lakkere. Det meste av det vi lakkerer blir levert i løpet av 5-7 dager etter bestilling. Vi er nøye med at leveringstiden blir holdt slik at våre kunder kan få levert sine produkter til avtalt tid.

mann på lageret